Ugdymo proceso organizavimas

 

MOKSLO METŲ TRUKMĖ.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2018–2019 mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

UGDYMO PROCESAS PRADEDAMAS 2018 M. RUGSĖJO 3 D., BAIGIAMAS ATITINKAMAI:

 

Klasė

Ugdymo procesas Ugdymo proceso trukmė dienomis
Pradžia Pabaiga
1-4 kl. 2018-09-03 2019-06-07 175
5-8 kl., I-III gimn. kl. 2018-09-03 2019-06-21 185
IV gimn. kl. 2018-09-03 2019-05-24 165

 

 

MOKINIAMS SKIRIAMOS ATOSTOGOS:

Atostogos Prasideda Baigiasi Ugdomoji veikla prasideda
Rudens

1-8, I-IV gimn. kl. mokiniams

Spalio 29 d. Lapkričio 2 d. Lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų)

1-8, I-IV gimn. kl. mokiniams

Gruodžio 27 d. Sausio 2 d. Sausio 3 d.
Žiemos

1-8, I-IV gimn. kl. mokiniams

Vasario 18 d. Vasario 22 d. Vasario 25 d.
Pavasario (Velykų)

1-8, I-IV gimn. kl. mokiniams

Balandžio 23 d. Balandžio 26 d. Balandžio 29 d.
Vasaros

1-4 kl. mokiniams

5-8, I-III gimn. kl. mokiniams

IV gimn. kl. mokiniams

 

Birželio 10 d.

Birželio 24 d.

Pasibaigus BE sesijai

 

Rugpjūčio 31 d.

Rugpjūčio 31 d.

Rugpjūčio 31 d.

 

GIMNAZIJOJE UGDYMO PROCESAS, ĮGYVENDINAT UGDYMO PROGRAMAS SKIRSTOMAS TRIMESTRAIS:

Klasės 1-4 5 6 7 8 I II III IV
 

 

 

Trimestrų trukmė

Pirmas trimestras Pirmas trimestras

 

2018-09-03 – 2018-11-30 2018-09-03 – 2018-11-30
Antras trimestras Antras trimestras

 

2018-12-01 – 2019-03-08 2018-12-01 – 2019-03-08
Trečias trimestras Trečias trimestras
2019-03-09 – 2019-06-07 2019-03-09 – 2019-06-07 2018-03-09 – 2018-06-21 2018-03-09 – 2018-05-24

 

KULTŪRINEI PAŽINTINEI VEIKLAI, SKIRTOS DIENOS 2018-2019 MOKSLO METAIS:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Data Dalyviai
1. Sveikatingumo diena 2018-10-12 1-8, I-IV gimn. kl. mokiniai
2. Kalėdinis renginys 2018-12-21 1-8, I-IV gimn. kl. mokiniai
3. Pavasario šventė 2019-03-01 1-8, I-IV gimn. kl. mokiniai
4. Profesijų diena 2019-04-19 1-8, I-IV gimn. kl. mokiniai
5. „Rėdos ratu“ 2019-05-17 1-8, I-IV gimn. kl. mokiniai

 

5 ugdymo dienos pradinio ugdymo programoje (nuo birželio 3 d. iki birželio 7 d. ) gimnazijoje skiriamos: kūrybinių projektų kūrimui ir pristatymui.

10 ugdymo dienų (nuo birželio 10 d. iki birželio 21 d. ) gimnazijoje skiriamos kūrybinių projektų kūrimui ir pristatymui.