Biblioteka

,,Biblioteka – tai gyvenimo medis, prie kurio ateinama išmokti tobulumo“

 

Biblioteka – Informacinis centras

pilbibl04pilbibl02

Darbo laikas

Taurakiemio seniūnijos patalpose

Antradieniį ir penktadienį 8.00 – 16.30 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

 

Viršužiglio darželio patalpose

Pirmadienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9.00 – 17.30 val.

 

Informacija tel.: 8 676 14147

 

 

Bibliotekos paslaugos:
Biblioteka suteikia galimybę tenkinti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, sudaryti sąlygas asmenybės saviugdai, savarankiškam tobulėjimui ir savo fondais ir veikla prisidėti prie ugdymo kokybės, karjeros kompetencijų tobulinimo.

Čia mokiniai gali rengti projektinius darbus, ruoštis  olimpiadoms, konkursams, šventėms, internete ieško reikiamos  informacijos.

Bibliotekoje atliekamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos.

Bibliotekoje lankytojai gali skaityti šiuos periodinius leidinius:

Kauno diena“

„ Kaimo laikraštis“

„Nemunas“

„ Savivaldybės žinios“

„ Justė“

„Flintas“

„Panelė“

„ Tarp knygų“

„Mano namai“

„Ji“

 

Šiuo metu bibliotekos knygų fondą sudaro apie 8869 tūkstančių egz. grožinės, metodinės, informacinės literatūros ir apie 3619 egz. vadovėlių.

 

Bibliotekoje yra septyni kompiuteriai, penki iš jų skirti mokiniams.

pilbibl01pilbibl03

Bibliotekoje skleidžiama informacija mokyklos bendruomenei apie įžymius kultūros veikėjus, rašytojus, poetus, apie svarbias valstybines šventes. Rengiamos teminės parodos, integruotos pamokos, organizuojamos vaikų darbų parodos.

 

 NAUDOJIMOSI SKAITYKLOS KOMPIUTERIAIS TVARKA

 

NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA BEI JOS RESURSAIS TVARKA