Priėmimo tvarka

Dokumentus apie priėmimo tvarką ir susijusią informaciją galite peržiūrėti žemiau pateiktose nuorodose:

 

 

Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

 

SPRENDIMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO