Priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas

Gimnazija turi skyrių Viršužiglio kaime kur veikia vaikų darželis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Siekiant užtikrinti privalomo priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą 2011 metais gimusiems, Kauno rajone registruotiems ir iki šiol ugdymo įstaigų nelankantiems vaikams, prašome tėvus (globėjus) iki 2017 m. gegužės 15 d. teikti prašymus ikimokyklinio ugdymo įstaigų arba bendrojo ugdymo mokyklų, turinčių priešmokyklinio ugdymo grupes, direktoriams.

Viršužigiio skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupių auklėtojų darbo grafikas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo

Dėl priešmokyklinių ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl maitinimo dienos finansinių normų nustatymo

Dėl centralizuoto vaikų priėmimo aprašo patvirtinimo

Priešmokyklinis. Dažniausiai užduodami klausimai

 Jūsų vaikas ikimokyklinukas

Jūsų vaikas priešmokyklinukas

Informacija tėvams