Psichologas

Sėkmė neateina per vieną dieną. Reikia kantrybės, laiko ir trupučio pagalbos“. Džonas Maksvelas

 

 

 

 

.

Psichologinės pagalbos tikslas – stiprinti vaikų psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios vaikų raidai aplinkos kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su jų šeimomis.

Psichologo veiklos kryptys:

  1. Konsultavimas (mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas).

  2. Tiriamoji veikla (tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti).

  3. Įvertinimas (mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams).

  4. Šviečiamoji veikla (mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).

Kaip realiai atrodo konsultacijų eiga?

  • Pirmo susitikimo metu susitariama dėl susitikimų laiko. Trumpai pasikalbama apie tai, kokio pobūdžio problema.
  • Susitinkama sutartu laiku, tuomet vyksta konsultacija. Jei reikia tariamasi ir dėl tolesnių konsultacijų.

 Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį bei teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 

Psichologės Aušros Gradickienės konsultavimo laikas:
Pirmadienis 10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Antradienis 10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Trečiadienis 10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Ketvirtadienis 10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

Penktadienis 10.00 – 12.00

12.30 – 14.30