2019 01 16 – Integruota lietuvių k. – technologijų pamoka ,,Spalvų simfonija – koliažas“

2019-01-11 vyko integruota lietuvių k. – technologijų pamoka I gimn. klasėje ,,Spalvų simfonija – koliažas“. Perskaitę Igno Šeiniaus romano ištrauką ,,Kuprelis“ mokiniai turėjo savo įspūdžius perteikti meninėmis priemonėmis. Skambant Bethoveno 9 sonatai, naudodami įvairių spalvų popierių, audinį, sagas, klijus, mokiniai sukūrė koliažą. Šioje pamokoje buvo norėta perteikti vaizduotės ir saviraiškos galimybes bei svarbą.
Ž. Pocevičienė, D. Leliūnienė

2019 01 02 – Kalėdos darželyje

Gruodžio 21 diena darželyje buvo neįprasta, nes vaikai nekantriai laukė Kalėdų Senelio. Todėl po pietų miegelio atsikėlę, drauge su tėvelių pagalba pasipuošė senių besmegenių kostiumais. Tada visi susirinko ir smagiai sudainavo besmegenių ir kalėdines daineles. Taip pat smagiai sušoko ratelį. O tada nekantraudami kvietė Kalėdų senelį į darželį. Ir jam atėjus prasidėjo linksmybės. Vaikai klausėsi jo pasakojimo apie keliones, nuotykius, o pasakojimo metu buvo naudojami įvairūs efektai, kurie suteikė smagumo. Na ir pabaigoje visi vaikai buvo apdovanoti Kalėdų Senelio dovanėlėmis.
Džiaugiamės ir dėkojame visiems tėveliams už kūrybiškumą, kad vaikučiai buvo papuošti įdomiais senių besmegenių kostiumais.

Auklėtojos

2018 12 31 – Priešmokyklinukai laukė Kalėdų.

Gimnazijos mažiausieji labai laukė Kalėdų. Visi kartu vyko į Kauno lėlių teatrą, kur žiūrėjo spektaklį „Sniego žmogeliukų kelionė“ ir susitiko su Kalėdų Seneliu. Kitą dieną klasėje patys vaidino pasaką „Kaip genys eglę kirto“. Tėveliai apdovanojo plojimais, o gimnazijos direktorė įteikė didžiulę dėžę žaislų. Visi pažadėjo būti geri, kad ir kitais metais Kalėdos džiugintų staigmenomis.

Priešmokyklinės gr. mokytoja Sigita Valčiukienė

2018 12 19 – Eglutės įžiebimas Viršužiglio darželyje

Gruodžio 12 dienos rytą „Nykštukų“ ir „ Pelėdžiukų“grupių vaikučiai susirinko bendram tikslui – papuošti eglutę. Sužinoję kaipanksčiau žmonės puošdavo eglutes, paklausę Kalėdų Senelio laiško vaikai puošėeglutę savo pažadukais. Vaikai sugalvojo ką gali padaryti gero, kad sulauktųdovanėlių po eglute. Tie pasižadėjimai užrašyti ant spalvingų žvaigždučių,kurias jie patys sukabino ant eglutės. O po pietų miegelio įžiebėme eglutę. Ovėliau su auklėtojų pagalba atliko Kalėdų Senelio užduotį – surašė savokalėdinius norus, kurie taip pat buvo pakabinti ant eglutės.

Auklėtojos


2018 12 17 – Kalėdinė pasaka Raudondvario dvaro parke

       Kalėdiniame Raudondvario dvaroparke senąją pilį dabina didelės snaigės, o pilies link veda ypatinga alėja –ją ženklina didesni nei žmogaus ūgio Kalėdų atvirukai. Šiųmetės Kalėdų pasakosRaudondvario dvaro parke kūrėjai yra Kauno rajono ugdymo įstaigų moksleiviai. Mūsųgimnazijos moksleiviai, padedami mokytojų J.Nėniuvienės ir Ž.Pocevičienės taippat sukūrė ir pagamino didelį atviruką ir snaiges pastatų puošimui. Raudondvariodvaro direktorė S. Navickienė moksleivius ir mokytojus, papuošusius piliesparką savo kūriniais, pakvietė į padėkos priešpiečius dvaro oranžerijoje. Mūsųmokyklos moksleivės irgi dalyvavo šiame renginyje. Kalėdines puošmenas kūrusiosmokyklos apdovanotos Padėkomis ir dovanų kuponais, kurie leis nemokamai raižytiledą parko čiuožykloje, naudojantis profesionalaus trenerio patarimais. Čiuožtigali važiuoti, kad ir pilnas autobusas moksleivių ir tai galima padarytigruodžio- vasario mėnesiais.

2018 12 13 – Paroda – konkursas „Žiemos puokštė“

2018 m. gruodžio mėn. 6 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje vyko tradicinė paroda – konkursas „Žiemos puokštė“. Respublikinio parodos-konkurso tikslas – populiarinti floristikos meną, ugdyti ir skatinti moksleivių kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą bei galimybes, meninės interpretacijos poreikį, ekologinį švietimą ir pagarbą aplinkai, atskleidžiant gamtos dovanų grožį.

Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos moksleivės: Gabrielė Snatockytė (6 kl.), Elinga Kazlovaitė (7 kl.), Justina Šernaitė (8 kl.). Konkursui buvo pateiktos teminės kompozicijos:  žaislas kalėdinei eglutei ,,Šviesk, Kalėdų žvaigžde!“. Moksleivėms žaisliukus padėjo padaryti technologijų mokytoja Živilė Pocevičienė.

2018 12 07 – Knygos apie Kauno r. mokyklas pristatymas ir renovuoto gimnazijos pastato 1-2 a. atidarymas

2018 12 03 – Akcija gimnazijoje DRAUGO dienai paminėti

Vos susipažinę dar nesame draugai, bet galime jais tapti… Vedinos šia idėja gimnazijos socialinė pedagogė Sandra ir psichologė Aušra organizavo akciją skirtą DRAUGO dienai paminėti. Gimnazijoje sėkmingai plėtojama padėkų dėžutės „Ačiū už“ veikla. Todėl raginome mokinius šią dieną parašyti laiškelį tiems, kam dar niekada nerašė. Kartais net ir keli geri žodžiai gali sušildyti, paskleisti gerą nuotaiką, tapti gražios draugystės pradžia. Tik reikia juos ištarti arba parašyti…

2018 12 03 – Dainuojamosios poezijos konkursas

2018-12-28 dieną įvyko maironiečių meninio skaitymo ir dainuojamosios poezijos konkursas. Piliuonos gimnazijos moksleivės Augustė Beniušytė ir Kornelija Juknevičiūtė padainavo dvi dainas. Jas paruošė muzikos mokytoja Elena Vainiūnaitė. Moksleivės  sužavėjo  konkurso vertintojus Kosto Smorygino daina ,, Paukščiai“. Konkurso pertraukos metu skambėjo gitaros garsai. Ypač daug gerų žodžių Augustei pasakė Kauno miesto maironiečių vadovės. Šaunuolės mergaitės.

Maironiečių vadovė Dalė Bubelienė

2018 11 30 – „NYKŠTUKŲ“ grupės Adventinė vakaronė

Labai smagu pasidžiaugti „Nykštukų“ grupės mamytėmis ir tėveliais, kurie atvyko lapkričio 29 dieną į „Advento sodelio“ vakaronę. Nors gretos grupės vaikučių sumažėję, bet džiugu, kad visi atvyko kas lanko šiuo metu.
Adventas – tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Jis trunka beveik mėnesį. Šios vakaronės metu bandėme perteikti Adventui būdingą susikaupimą, gėrio ir blogio apmąstymą, į šviesą ėjimą, šviesos skleidimą, neskubėjimą.
Advento sodelio šventė – kai vaikai užsidega savo žvakeles nuo didžiosios žvakės (simbolizuojančios Kalėdų šviesą) Advento spiralės centre ir išsineša žvakelę namo (spiralė – krikščioniškas simbolis, dvasinio kelio į save, į savo sielos šviesą). Taip vaikams perteikiama Advento nuotaika, vaizdinys, o kartu tai ir prasmingas pasibuvimas, išgyvenimas visiems kartu – tėvams, vaikams, pedagogams…

Older posts «