Vizija, misija, filosofija, vertybės

GIMNAZIJOS VIZIJA

Saugi, patraukli visuomenei savo kultūra, ugdymo turiniu, jo kokybe bei darbo metodais gimnazija.

 

GIMNAZIJOS MISIJA

 

Teikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; ugdyti mokinių gebėjimus gyventi konkurencingoje bei besikeičiančioje visuomenėje; ugdyti žmogų, turintį poreikį tobulėti visą gyvenimą ir siekti asmeninės pažangos.

 

FILOSOFIJA

 

Tas, kuris nori daug pasiekti, turi kelti didžius reikalavimus.

(J.V.Gėtė)

 

VERTYBĖS

  • Mokymas(is) – motyvuotas, atsakingas ir nenutrūkstamas procesas;
  • Savigarba, pagarba, tolerancija;
  • Asmeninė ir socialinė atsakomybė;
  • Sveika, saugi ir jauki aplinka;
  • Bendravimas ir bendradarbiavimas;