Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė – Sandra Sabutytė – Ratautienė, tel.:8 37 56 88 45, el.paštas: sandra.sabutytė@gmail.com

 

Pagrindinis mano, kaip socialinės pedagogės veiklos siekis – ugdyti drąsias, bendruomeniškas, laisvas, draugiškas, savarankiškas, socialiai atsakingas, komunikabilias, gebančias dirbti komandoje, žingeidžias asmenybes.

Darbo laikas:

Antradienis – 08:00 – 12:00

Trečiadienis –  08:00 – 12:40

Ketvirtadienis – 08:00 – 12:40

Penktadienis – 08:00 – 12:40

Socialinė pedagogė gimnazijoje:

 • Konsultuoja mokytojus ir mokinius socialinės pagalbos, socializacijos klausimais.
 • Dalyvauja konfliktinių situacijų sprendime
 • Lankosi pamokose ir stebi vaiko elgesį; darbą, emocinę, būseną, drausmingumą, pamokos taisyklių laikymąsi.
 • Kontroliuoja mokinių pamokų lankymą.
 • Prisideda prie bendrų gimnazijoje vykdomų projektų, renginių, švenčių.
 • Dalyvauja Mokytojų tarybos posėdžiuose.
 • Dirba Vaiko gerovės komisijoje.
 • Dalyvauja gimnazijos komisijų darbe.
 • Tvarko ir kontroliuoja pavėžėjimo funkciją gimnazijoje.
 • Palaiko ryšį su rizikos grupių moksleivių šeimomis, esant poreikiui lanko juos namuose.
 • Teikia socialinę pagalbą moksleiviams, turintiems socialinių problemų.
 • Dirba su moksleiviais individuliai ir grupėmis.
 • Kontroliuoja vaikų uniformos dėvėjimą gimnazijoje.
 • Kas mėnesį organizuoja vaikų skatinimo popietę už gerą lankomumą ir gimnazijos uniformos dėvėjimą.
 • Vykdo prevencines veiklas (vaizdinės priemonės, pokalbiai/diskusijos, akcijos,)
 • Dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų koordinacinės grupės veikloje.

Kiekvienam žmogui duota užtektinai jėgų įvykdyti tai, kuo jis yra įsitikinęs.  (J. V. Gėtė)