Ugdymas karjerai/Abiturientams

KUR IEŠKOTI INFORMACIJOS PLANUOJANT SAVO KARJERĄ

Mukis.lt – mokinių ugdymo karjerai internetinė svetainė  http://www.mukis.lt/lt/naujienos.html

LAMA BPO – informacinė sistema skirta kaupti ir skleisti informaciją apie Lietuvos aukštąsias mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, jų studijų ir mokymo programas, priėmimo sąlygas ir priėmimo rezultatus. http://lamabpo.lt/

AIKOS – atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema, kurios pagrindinis tikslas – teikti informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. AIKOS sukuria galimybes ieškoti mokymuisi ar studijoms bei asmeninei profesinei karjerai planuoti reikalingos informacijos apie profesijas, kvalifikacijas, studijų ir mokymo programas, švietimo ir mokslo institucijas ir priėmimo taisykles, mokymo licencijas, „Europass“ pažymėjimų priedėlius, mokymosi ir darbo vietų statistiką bei kt. https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

Europass – Jūsų pasas į šiandienos ir rytojaus karjerą visoje Europoje. Penki „Europass“ dokumentai skirti tam, kad jūs aiškiai, išsamiai ir pagal vieningus Europos Sąjungoje standartus galėtumėte pateikti informaciją apie save. Vienus „Europass“ dokumentus užpildyti turite pats, kitus galite gauti iš atitinkamų institucijų ar tiesiog atsispausdinti iš specializuotų interneto svetainių. http://europass.lt/asmenims

Euroguidance projekto siekis – profesinio informavimo ir konsultavimo plėtra Lietuvoje bei Europoje. Projektas yra ir europinio Euroguidance tinklo, vienijančio Euroguidance centrus 34 Europos erdvės šalyse, narys. Nacionalinio ir tarptautinio pobūdžio veiklų derinys leidžia Euroguidance pasiekti išskirtinių rezultatų plėtojant profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą, paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą. http://www.euroguidance.lt/

Jaunimo darbo centras – tai vieta, kur profesionalai savo žiniomis ir patirtimi dalinasi su Tavimi! Čia padės parašyti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį, kreipimosi bei padėkos laiškus; išmoksi drąsiai ir sklandžiai papasakoti darbdaviui apie save https://uzt.lt/jaunimui/

Sodra – Organizuoja privalomąjį ir savanorišką valstybinį socialinį draudimą. Administruoja socialinio draudimo įmokas. Užtikrina valstybinio socialinio draudimo pensijų, pašalpų ir kitų išmokų teisingą apskaičiavimą, skyrimą bei mokėjimą. https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svietimas

Universitetų, kolegijų ir profesinių nuorodos