Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2020 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 IV ketv.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita 2019 I ketv.

Finansų būklės ataskaita 2018 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

Finansų būklės ataskaita 2018 m. I ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. IV ketv.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m IV ketv.

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. – 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m.

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2017 III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2017 II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2017 I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 IV ketv.

Grynojo turto pokyčių ataskaita už 2016  IV ketv.

Pinigų srautų ataskaita už 2016 IV ketv.

2016 metų finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. III ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. III ketv. 

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. II ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. II ketv. 

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. I ketv.

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I ketv. 

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m. (1 dalis)

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m. (2 dalis)