ERASMUS+KA1 PROJEKTAS POZITYVUS ŠVIETIMAS UGDYMOSI REZULTATAMS

MOKYMAI ISPANIJOJE

    Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius 2019 – 2020 metų laikotarpiu įgyvendins projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ suplanuotas veiklas. Skyrius yra projekto koordinatorius, partneriai – Akademijos Ugnės Karvelis, Piliuonos, Babtų, Čekiškės Prano Dovydaičio, Domeikavos, Karmėlavos Balio Buračo, Neveronių, Raudondvario, Vandžiogalos, Vilkijos gimnazijos. Projektas parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos  idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklos bendruomenėse, todėl įvairių dalykų mokytojams sudarytos galimybės įgyti mokymo(si) ir  profesinės patirties kitose šalyse.

   Pasirinktos skirtingų Europos regionų šalys (pietų, vidurio ir šiaurės) siekiant pažinti įvairių mokyklų patirtį. Nuo 2019 metų rudens iki 2020 metų pavasario bus stažuotės Ispanijos, Austrijos bei Suomijos ugdymo įstaigose. Mokyklų, dalyvaujančių projekte, pedagogų komandų nariai grįžę turės galimybę kūrybiškai pritaikyti žinias bendradarbiaujant, dalinantis. Tuo būdu kauno rajono gimnazijose bus taikoma pozityvios komunikacijos metodika.

   Spalio 13 – 19 dienomis suburti dešimties Kauno rajono „ilgųjų“ gimnazijų atstovai dalyvavo stažuotėje Ispanijoje Valensijos mieste. Stažuotės (nuo pranc. Stage – praktika) metu dalyviai turėjo „slaptą“ draugą, kurį stebėjo visos stažuotės metu. Paskaitose „Positive education: Happy school“ su Maria Angeles Ruiz Gamez bei Kelsie Kerwin buvo vykdoma įvairi veikla, susijusi su pozityvios psichologijos praktiniu pritaikymu, nes nuolat tobulinama praktika bei jos tęstinumas sudaro galimybę formuotis naujiems įpročiams. Taip pat paskaitų metų buvo daug kalbama apie smegenų neuroplastiškumą. Smegenų naujų jungčių formavimosi analizei Pozityviosios psichologijos šalininkai skiria daug dėmesio. Stažuotėje akcentuota, jog tos pačios veiklos atlikimas  tampa įpročiais. Tokiu būdu atsiranda motyvacija, kuri ir padeda pasiekti išsikeltą tikslą. Trečią paskaitų dieną buvo pristatyti Hoponopono bei Sąmoningumo metodai. Lektorė Kelsie Kerwin akcentavo, jog dirbdami su žmonėmis privalome užduotis pateikti pagal žmogaus gebėjimus ir būtinai pastebėti padarytą pažangą – tai labai svarbu. Stažuotės metu lankėmės Valensijos mergaičių mokykloje, kurioje mokosi 900 ugdytinių. Mokyklos vizija – padėti mokinėms ir jų šeimoms siekti pažangos. Taip pat šioje įstaigoje svarbu akademinis ugdymas, religijos puoselėjimas ir vertybės. Taigi mokykloje akcentuojamos humanitarinė ir tiksliųjų mokslų kryptys. Taigi mokoma matematikos, ispanų (svarbu paminėti, kad Valensijos regione lygiagrečiai su ispanų kalba kaip oficiali regiono kalba naudojama katalonų kalbos Valensijos tarmė), anglų, vokiečių kalbų, geografijos, taip pat ir filosofijos. 

    Stažuotės Valensijoje metu Kauno rajono pedagogų komanda ne tik tobulino profesines kompetencijas, bet ir susipažino su miesto kultūros ir istorijos paminklais bei regiono tradicijomis. O namų darbams, kaip ir dera, reikėjo parašyti laišką „slaptam draugui“. Kita mokymų dalis vyks Austrijoje šių metų gruodžio mėnesį.

   Labai smagu, kad išgirsti metodai taikomi grįžus į savo, Lietuvos, mokyklą. Vienas iš metodų patiko Piliuonos II gimnazijos klasės mokiniams. Po to buvo diskutuojama, kodėl to reikia, taip pat mokiniai pasakė savo nuomonę apie naudoto metodo privalumus ir trūkumus. Labai svarbu susipažinus su teorija pabandyti, kaip tai veikia praktikoje, nes tik tokiu būdu sukursime tokią mokyklą, kurioje galėsime visi turiningai leisti laiką.

Mokymuose Ispanijoje dalyvavo Piliuonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Virginija Mikšaitė.

MOKYMAI AUSTRIJOJE

Kauno rajono savivaldybės 10-ies gimnazijų konsorciumo projekto „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ mobilumo veiklos vyko Klagenfurte, Karintijos sostinėje, Austrijoje. Projekto dalyvių grupę pasitikusi priimančios organizacijos BVO Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadovė Aldona Biedermann nuteikė komandą kūrybiškam ir produktyviam darbui.

  • Austrijos švietimo sistema: nuo pradinės mokyklos iki profesijos įgijimo. Karintijos žemės atvejų analizė.
  • Bendradarbiavimas su tėvais pagrindinėje mokykloje. Tikėjimas mokiniu, kalbėjimas su tėvais apie mokymąsi, mokinio įsivertinimo pamokoje, mokinio poreikių pažinimo ir pagalbos suteikimą.
  • Seniūnijos ir mokyklos pozityvus bendradarbiavimas. Ugdymosi proceso finansavimas.
  • Mokymo turinio (curriculum) sudarymas įvairaus tipo mokykloms. Mokymo organizavimas gimnazijoje.
  • Dualinis mokymas profesinėje mokykloje. Jaunų žmonių vaidmuo darbo rinkoje: paklausiausios profesijos, įsidarbinimo galimybės.
  • Mokytojų rengimo pavyzdžiai Karintijoje.
  • Stebėtos 15 įvairaus tipo įstaigose pamokų.

Aplankytos gimnazijos:

Neue Mittelschule Althofen

BG|BRG Mössingerstraße gimnazija

Ingeborg Bachmann gimnazija

Aplankyta profesinė mokykla:

Villacho gastronomijos Fachberufsschule für Tourismus Warmbad

Mokymuose Austrijoje dalyvavo gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė Aušra Gradickienė.