Funkcijos ir darbo grafikas

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Lina Laurinaitienė

Sveikatos specialisto funkcijos:

Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas mokytojams, mokiniams ir jų tėvams.

Informacijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida gimnazijos stenduose, renginiuose ir mokyklos bendruomenei.

Gimnazijos sveikatinimo projektų inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.

Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą.

Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.

Informacijos apie kasmetinius mokinių profilaktinius sveikatos patikrinimus pateikimas gimnazijos bendruomenei bei sveikatos biurui .

Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.

Prevencinis darbas su mokiniais dėl alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimo.

Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.

Pirmosios medicininės pagalbos teikimas.

 

Gimnazijos sveikatos specialistės darbo grafikas:

Pirmadienis 10.00 – 14.00; 14.30 – 18.00. Pietų pertrauka 14.00 – 14.30

Trečiadienis 10.00 – 14.00; 14.30 – 18.00. Pietų pertrauka 14.00 – 14.30

Penktadienis 10.00 – 14.00; 14.30 – 16.30. Pietų pertrauka 14.00 – 14.30

 

Viršužiglio darželio sveikatos priežiūros specialistės darbo grafikas:

Antradienis 10.00 – 14.00; 14.30 – 18.00. Pietų pertrauka 14.00 – 14.30

 

 

Viršužiglio darželio dietistės darbo grafikas:

Pirmadienis 8.00 –  10.00

Antradienis 8.00 –  10.00

Trečiadienis 8.00 –  10.00

Penktadienis 8.00 –  10.00