Veikla

Gimnazijos vizija

Sveika, saugi, nedidelė gimnazija, siekianti efektyvaus darbo, estetiškos aplinkos, kuo aukštesnių mokymo(si) rezultatų.

Gimnazijos misija

·   Gimnazija, teikianti kokybiškas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo paslaugas, sudaro sąlygas mokinių poreikiams ir maksimalioms galimybėms plėtoti, socialinei patirčiai užtikrinti.

·   Piliuonos gimnazija teikia trijų pakopų išsilavinimą: (pradinį, pagrindinį ir vidurinį). Tai puiki galimybė mokytis nekeičiant klasės ir mokyklos. Priešmokyklinis ugdymas – vieneri metai, taip pat gimnazijoje vykdomos suaugusiųjų švietimo programos.

·   Mokytojų kolektyvas lanksčiai taiko mokymo metodus, atidžiai seka ugdytinių žingsnius, einant pažangos siekimo keliu.

·   Gimnazijos bendruomenės kolektyvas siekia, kad gimnazija būtų ne tik vaikų ugdymo vieta, bet ir visų piliuoniškių kultūros bei sporto veiklos centras.