Sveikatą stiprinanti mokykla

 

Darbo grupės koordinatorė — Aušra Gradickienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, psichologė;

Nariai:

Lina Laurinaitienė, sveikatos priežiūros specialistė;

Sandra Sabutytė-Ratautienė, socialinė pedagogė;

Kristina Brazaitienė, kūno kultūros vyr. mokytoja;

Leokadija Overlingienė, rusų k. vyr. mokytoja;

Joana Uzelman, geografijos vyr. mokytoja;

Rūta Kunigiškienė, kūno kultūros vyr. mokytoja;

Neringa Uldinskienė, klasės auklėtoja, metodinės grupės pirmininkė;

Danutė Stankevičiūtė, pradinių klasių vyr. mokytoja.

 

GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M.