Gimnazijos himnas

PILIUONOS GIMNAZIJOS HIMNAS

Su viltim mes ateinam į klasę

Skamba, aidi jaunystes namai.

Prisiminsim, ką vakar parašėm,

Neužmirsim, ką šiandien sakai.

Priedainis:     Mokykla, mokykla, mūs šviesi.

Tu prie Nemuno žilo esi.

Gyvuoki ir šviesk prie seniausios kalvos!

Tiltus nutiesk tu vaikams Piliuonos!

Piliuona, Piliuona, Mums pasaulyje viena!

Tu į platų. pasaulį išleidai

Daug gerų talentingų žmonių,

Kad papuoštų naujai žemės veidą

Nuostabiausių darbų vainiku.

Priedainis:     Mokykla, mokykla, mūs šviesi.

Tu prie Nemuno žilo esi.

Gyvuoki ir šviesk prie seniausios kalvos!

Tiltus nutiesk tu vaikams Piliuonos!

Piliuona, Piliuona, Mums pasaulyje viena!

Gražinos Rudnickienės žodžiai Elytės Vainiunaitės muzika