Klasių komplektai

  „Nykštukų“ ikimok. ugdymo

grupė

„Pelėdžiukų“ ikimok. ugdymo

grupė

„Boružiukų“ ikimok. ugdymo

grupė

Mokinių skaičius klasėje 20 19 13
Komplektų skaičius 1 1 1
  1

klasė

2

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

Mokinių skaičius klasėje 8 17 19 20 20 17 21 15
Komplektų skaičius 1 1 1 1 1 1 1 1
  I gimn.

klasė

II

gimn.

klasė

III

gimn.

klasė

IV

gimn.

klasė

VISO:
Mokinių skaičius klasėje 15 24 16 13 273
Komplektų skaičius 1 1 1 1 15