Klasių komplektai

  „Nykštukų“ ikimok. ugdymo

grupė

„Pelėdžiukų“ ikimok. ugdymo

grupė

Priešmokyk-linė

grupė

Mokinių skaičius klasėje 20 20 15
Komplektų skaičius 1 1 1

 

  1

klasė

2

klasė

3

klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

Mokinių skaičius klasėje 20 16 17 19 15 12 23 20
Komplektų skaičius 1 1 1 1 1 1 1 1

 

  I gimn.

klasė

II

gimn.

klasė

III

gimn.

klasė

IV

gimn.

klasė

VISO:
Mokinių skaičius klasėje 18 18 13 21 267
Komplektų skaičius 1 1 1 1 15