Specialusis pedagogas ir logopedas

 

Gimnazijoje dirba logopedė – spec.pedagogė A. Boveinienė,

Telefonas 862083201, el. paštas albove8@gmail.com

Logopedo pagrindinis tikslas –rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedas- spec.pedagogas:

 • priklausomai nuo amžiaus įvertina vaiko kalbos raidą, komunikacijos, skaitymo bei rašymo įgūdžius;
 • per žaidybines situacijas skatina vėluojančią kalbos raidą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį;
 • plečia pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
 • moko pritaikyti gramatinius dėsningumus;
 • aktyvina rišliąją kalbą;
 • padeda sušvelninti skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • konsultuoja tėvus ir mokytojus kalbos korekcijos klausimais;
 • specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teikia pagalbą pamokų metu;
 • dalyvaujaVaiko gerovės komisijos darbe;
 • bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Darbo grafikas

Savaitės diena Darbo laikas Darbo vieta
PIRMADIENIS 08.00 – 14.30 Gimnazija
ANTRADIENIS 08.30 – 10.30 Darželis
11.00 – 14.00 Gimnazija
TREČIADIENIS 08.00 – 13.00 Gimnazija
14.30 – 17.30 Darželis
KETVIRTADIENIS 08.00 – 12.00 Gimnazija

Tėveliai konsultuojami darbo dienomis, susitarus iš anksto.

Jeigu Jums neramu dėl vaiko raidos, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų, Jums padės Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba. Tarnybos specialistų komanda įvertins Jūsų vaiko sveikatos būklę, žinias, įgūdžius, gebėjimus. Pasiūlys pagalbą.

Tarnybos adresas: Lietuvių g.22, Kaunas. Telefonas: (8-37)  38 00 65