Specialusis pedagogas ir logopedas

Gimnazijoje dirba logopedė – spec.pedagogė A. Boveinienė,

Telefonas 862083201, el. paštas albove8@gmail.com

Logopedo pagrindinis tikslas –rūpintis vaikų kalbos vystymosi raida, mokinių kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

Logopedas- spec.pedagogas:

 • priklausomai nuo amžiaus įvertina vaiko kalbos raidą, komunikacijos, skaitymo bei rašymo įgūdžius;
 • per žaidybines situacijas skatina vėluojančią kalbos raidą;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį;
 • plečia pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
 • moko pritaikyti gramatinius dėsningumus;
 • aktyvina rišliąją kalbą;
 • padeda sušvelninti skaitymo ir rašymo sutrikimus;
 • konsultuoja tėvus ir mokytojus kalbos korekcijos klausimais;
 • specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teikia pagalbą pamokų metu;
 • dalyvaujaVaiko gerovės komisijos darbe;
 • bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Logopedės/spec.pedagogės Albinos Boveinienės

darbo grafikas

2020-2021m.m.

Savaitės dienos Darbo valandos Darbo vieta
ANTRADIENIS   8.00 – 15.00 Piliuonos gimnazija
TREČIADIENIS   9.30 – 14.30 Viršužiglio darželis
KETVIRTADIENIS   8.00 – 15.30 Piliuonos gimnazija
PENKTADIENIS  8.00 – 14.30 Piliuonos gimnazija

Logopedė (0.75 etato)

Spec. pedagogė (0.25 etato) A. Boveinienė
Tėveliai konsultuojami darbo dienomis, susitarus iš anksto.

Jeigu Jums neramu dėl vaiko raidos, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų, Jums padės Kauno r. švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba. Tarnybos specialistų komanda įvertins Jūsų vaiko sveikatos būklę, žinias, įgūdžius, gebėjimus. Pasiūlys pagalbą.

Tarnybos adresas: Lietuvių g.22, Kaunas. Telefonas: (8-37)  38 00 65