Prioritetai, tikslai ir uždaviniai

GIMNAZIJOS STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2018 – 2020 m.