Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Patvirtinta  gimnazijos direktoriaus 2017-08- 31 įsakymu Nr. 1.3-17- 155