Metodinė taryba

 

Mokytojų metodinė taryba

Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaryta metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Gradickienė

Metodinės tarybos sudėtis 2017-2018 m.m.

 

  1. Teresė Simanaitienė, metodinės tarybos pirmininkė;
  2. Danutė Stankevičiūtė, pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė  ;
  3. Jolanta Nėniuvienė, menų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė;
  4. Kristina Kerdokaitė, humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  5. Kristina Šlepavičiūtė – Balčaitienė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  6. Ingriga Poškienė, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
  7. Neringa Uldinskienė, klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė;