2020 12 10 – Antikorupcijos diena gimnazijoje

Gruodžio 9 dieną yra minima Antikorupcijos diena. Gimnazijoje yra vykdoma korupcijos prevencija – mokiniai supažindinami su korupcijos ištakomis, mokomi įžvelgti priežastis, atpažinti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas – kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą ir kita.  

Gimnazija šia programa siekia mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą, užtikrinant skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje, ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas.

Gimnaziją papuošė mokinių darbų stendas „Korupcijai – Ne!“, kurio atsiradimą įkvėpė Miglės Jociūtės, III g. klasės mokinės eilėraštis skirtas kovai su korupcija:

„Sąžiningu būti –

Prasminga veikla.

Kovon prieš korupciją stoti –

Pilietinė pareiga.

Visi turime tarti –

KORUPCIJAI – ne!

Kurti ateitį ,

kur klestėtų tiesa ir dora.

Kiekvienas esame skirtingi.

Savaip suprantame pasaulį,

Bet meilė žemei, kalbai ir žmonėms …

Lai ves visus link ateities žvaigždės.“ Per integruotas pamokas mokiniai supažindinti su savivaldos principais, ugdomos jų antikorupcinės nuostatos. Penktos klasės vadovė K.Kerdokaitė klasės valandėlės metu mokinius supažindino su korupcijos ir antikorupcijos samprata, žiūrėjo informatyvų filmuką, kaip korupcija kenkia žmonėms, paveikdama jų galimybes. Geografijos mokytoja J.Uzelman pamokų metu su mokiniais kalbėjosi apie korupciją, jos poveikį, kodėl reikia ieškoti būdų jos vengti ir išgyvendinti, dalyvavo Antikorupcijos viktorinoje. Lietuvių kalbos mokytojų D.Bubelienės ir E.Valatkienės paskatintos mokinės: Miglė Jociūtė (II g.kl.) ir  Kamilė Matulaitytė (III g.k.l), dalyvavo Policijos departamento prie VRM organizuotame antikorupcinių darbų konkurse „Kuriu pamokančią istoriją“.