2020 10 27 – Maironio gimtadienio šventė

Spalio 23 dieną Piliuonos gimnazijos maironiečiai su kitais Lietuvos maironiečiais pagerbė poetą, padėjo gėlių prie Maironio kapo, aplankė jo namus, Kauno Kunigų seminariją. Maironio namuose svečiavosi naujoje ekspozicijoje, žiūrėjo filmą apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Įvertino ekspozicijoje naują poeto portretą, kurį pagamino Maironio ekspozicijos menininkai iš Vilniaus. Mokiniai džiaugėsi susitikę su kitų mokyklų maironiečiais. Prie poeto kapo maironietė Kristina Paužaitė perskaitė eilėraštį ,, Trakų pilis“.

                 Jonas Mačiulis – Maironis visada išlieka tautos moralinis autoritetas, meilės Tėvynei simboliu. Poeto vertybės ypač aktualios mūsų susipriešinusioje visuomenėje, todėl nepamirškime Maironio priesaikos ,, eiti Lietuvos keliu“.

Piliuonos maironiečiai ir vadovė D.Bubelienė