2020 03 12 – Bibliotekoje visada laukiami

Bibliotekininkė Marytė Naunčikienė pakvietė mus iškirpti savo inicialų raides ir jomis papuošti bibliotekos langus. Smagu ieškoti savo raidžių, kai eini pro šalį.

                      Nors poetės Zitos Gaižauskaitės kūrybą skaitėme pirmoje klasėje, šiemet tarsi pažvelgėme kitomis akimis. Gražiai surimuoti eilėraščiai tarsi patys liejasi, skaitytojams suteikia lengvą ir pakilią nuotaiką.

Mokytoja Teresė Simanaitienė