2020 02 03 – Dalyvavome meninio skaitymo konkurse

                 Piliuonos gimnazijos maironiečiai paruošė  dvi kompozicijas: pirmoji – ,, Laiškai Klimams “ pagal Vaižgano tekstus ir antroji ,, Gerumas “ pagal Justino Marcinkevičiaus žodžius.

2020-01-28 dieną dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos: raiškaus meninio skaitymo konkurse  “Mano siela šlovina Viešpatį“.

Kompozicijas atliko šie mokiniai: Ovaldas, Gabija, Andželika. Darija, Adas, Rūta, Aivaras ( 5 klasės mokiniai) ir Domas ( 6 klasės mokinys).

                                                                                      Dalia Bajarūnienė

                                                                                      Dalė Bubelienė