2020 01 14 – 2020 m. sausio 13: gimnazijoje ir išvykoje

                      Kaip ir kasmet sausio 13 – Laisvės gynėjų dieną – paminėjome dalyvaudami atminimo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Tamsiuose mokyklos languose degė atminimo žvakelės, kalbėjome apie laisvės kainą ir prasmę. Pirmosios pamokos metu mokytojai priminė Sausio 13 įvykius, mokiniai žiūrėjo filmuotą dokumentinę medžiagą. Ne vienas girdėjo iš savo artimųjų pasakojimą apie tas nerimo ir įtampos dienas, jų tėvai, seneliai, kiti giminės ir patys buvo tarp viskam pasiryžusių gynėjų. Kolektyvinė tautos atmintis, žinia, atsparesnė laikui, nei kurio nors atskirai paimto žmogaus, tad ją puoselėti yra būtina. Ne tik iš pagarbos aukoms, bet ir dėl ateities: neatmenanti savo esminių istorinio tapatumo ženklų tauta praranda savivertę, negali atsispirti klaidinančiai informacijai.

 Penktokai, lydimi mokyklos direktorės Dalios Vasauskienės ir istorijos mokytojo Romo Vilčinsko, po trijų pamokų išvyko į renginį Kauno rajone, Juragiuose. Ten yra vienas iš objektų – radijo ir televizijos retransliacijos stotis ir bokštas, kuriuos 1991 m. sausio dienomis gynė tūkstančiai Kauno ir visos Lietuvos gyventojų. Minėjimo metu, degant atminimo laužui, buvo pagerbti 14 laisvės gynėjų, žuvusių kitoje vietoje, bet tomis pat valandomis ir dėl to paties  tikslą – Lietuvos laisvės.

Istorijos mokytojas R. Vilčinskas