2019 12 13 – Eglutė Viršužiglio darželyje

Viršužiglio darželyje gruodžio 12 dieną vyko eglutės įžiebimo šventė Darželio ugdytiniai rinkosi prie įstaigoje esančios eglės.  Šventę pradėjo auklėtojos eilėmis apie adventą, kuris ir nukėlė į  Kalėdų šventės laukimą.  Todėl jų laukiant reikia pasiruošti ir pasipuošti eglutę. Tad  visi  puošėme  eglutę žaisliukais, šokome ratelį  „Tuku tuku tuku“ ir susėdę rimtyje klausėmės „Tyli naktis“ giesmelės, po kurios įžiebėme  eglutę. Daug džiaugsmo vaikams suteikė nušvitusi eglutė .Keletas akimirkų iš  šventės.