2019 12 05 – Advento rytmetys

Ryto Ratas “Sušilkime gerumu“

Kai paskutinis rudens mėnuo užleidžia vietą gruodžiui, kai laukiama pabąlančios žemės, pasikeitimai ateina ne tik į gamtą bet ir į sielą. Mat tai –Advento mėnuo. Jo ramybė ir susikaupimas veda į didžiausią metų šventę – Kalėdas. Kad Kalėdų laukimas nepradingtų šventiniame šurmulyje, Kalėdinių atrakcijų sūkuryje, kad didžiųjų metų švenčių  laukimas būtų prasmingesnis 2019 m. gruodžio  02 d. Kauno r. Piliuonos gimnazijos, Pradinukai  su savo mokytojomis  pakvietėme įžiebti 1-ąją Advento- Pranašų žvakę. Pasiklausę Švento Rašto istorijos, susipažinę su Advento vainiko kilme bei simboliais, vaikai deklamavo eilėraštukus. Vaikai klausėsi, kad Adventinio vainiko pynimas bendruomenėje, šeimos rate yra pasiūlymas ieškoti ramybės, bendravimo, susikaupimo, susitaikymo. Įsipareigojome visą Advento laikotarpį daryt gerus darbus, rūpintis vieni kitais, padėti stokojantiems, stengtis daryti kitus laimingais, susilaikyti nuo triukšmo, peštynių. 3 kl. Mokiniai su mokytoja Dovile Advento metu mokysis pakantos draugystės ir sutarimo su visais; Antrokai su savo mokytoja Nijolegamins Advento pažadų ir gražių žodžių dėžutę. Visi Įsipareigojome dalyvauti akcijose:  Caritas „Gerumas mus vienija“; „Iš širdies į širdį“. Giesmėširdyje skambėjo ne tik ryto rate, bet ir visą likusią dieną. Tokia Advento pradžia Piliuonos gimnazijoje buvo puiki proga pabūti, niekur neskubant pažvelgti į savo laiką ir kasdienybę kitu atžvilgiu. Pirmosios uždegtos Advento žvakės  liepsna sušildė gerumu, atnešė šilumą ir laukimo džiaugsmą į visų širdis.

Tikybos mokytoja Dalia Bajarūnienė