2019 11 21 – Konferencija Neveronyse

                      J. Tumas–Vaižgantas – išskirtinė asmenybė lietuvių kultūroje. Jį domino ne didinga praeitis, bet esama dabartis, į ją nukreipė savo nesibaigiančią energiją, trokšdamas išjudinti žmones, kultūrinį gyvenimą, pateikti kuo platesnį socialinės tikrovės paveikslą, parodyti lietuviškų papročių, etnografinės aplinkos grožį, savo krašto žmonių rūpesčius bei viltis, kritikuoti apsileidimą ir kitas ydas. Vaižgantą, kaip ir nemažą to meto inteligentijos dalį, domino „tautos dvasios“, lietuviško charakterio klausimai.

                 Piliuonos gimnazijos maironiečiai dalyvavo konferencijoje ,,Vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet – mano… “, kurią organizavo Neveronių gimnazija. Ji buvo skirta Juozo Tumo – Vaižganto ir Vietovardžių metams paminėti. Konferencijoje dalyvavo muziejininkas Remigijus Janulevičius. Jis skaitė pranešimą ,, Ką kalba Vaižgantas po 150 metų? “. Pranešimus skaitė: Vandžiogalos,Saulės, Neveronių, Čekiškės gimnazijos mokiniai, Kauno miesto Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai, Kauno miesto Mažvydo, Šv.Kazimiero  progimnazijų mokiniai, Zapyčkio pagrindinės mokyklos mokiniai. Piliuonos maironiečiai pristatė pranešimą

,, Kitoks kunigas “. Jį paruošė 7 klasės mokinė Gabrielė Santockytė. Kompoziciją ,, Laiškai Klimams “ pritatė 5 klasės mokiniai: Gabija Streleckytė, Osvaldas Diedonis , Rūta Kizaitė ir Adas Vasiliauskas. Visi mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais ir arbatos krepšeliais. Mokinius paruošė mokytoja – metodininkė  Dalė Bubelienė.