2019 11 03 – Jono Mačiulio – Maironio 157– osios gimimo metinės

Paskutinę spalio mėnesio dieną į Maironio gimnazijos kiemą sugužėjo iš įvairių Lietuvos vietų maironiečiai. Draugijos nariai norėjo geriau pažinti Maironio atspindžius Kaune. Ekskursijas vedė patyrę šios gimnazijos moksleiviai. Jiems vadovavo Kauno Katedros  administratorius – kunigas E. Vitulskis .  Jis prisipažino, kad ne pirmus metus jam tenka vadovauti ir vesti ekskursijas maironiečiams. Tai labai įdomi patirtis susipažinti su įvairių Lietuvos regionų maironiečiais, kalbėjo kunigas. Jis tikino, kad dažniausiai Maironį visi įsivaizduoja kaip linksmą žmogų, tačiau retas susimąsto, kad jis taip pat jautė ilgesį, pyko. Todėl maironiečiams pristatytas įvairiapusis Maironio gyvenimo atvaizdas – nuo ilgesingų eilių iki pomėgio prižiūrėti sodą.

                  Piliuonos gimnazijos maironiečiai iš Maironio gimnazijos kiemo  su vedliais pasuko link Senamiesčio. Aplankėme Maironio kapą, kriptą, uždegėme žvakeles ir su Katedros administratoriumi įžengėme į  Kauno Kunigų seminariją. Daugeliui tai buvo pirmas kartas pažvelgti, kaip gyvena, ilsisi seminarijos klierikai. Valgomasis – tai didelė salė su stalais ir kėdėmis, ant sienų kabojo paveikslai, prie lango fortepijonas, visur ypatinga švara. Maironiečiams buvo įdomu, o kur jie ilsisi? Kambaryje tuo metu nebuvo klierikų, bet čia nieko ypatingo: odiniai baldai, televizorius, maži staleliai ir knygos. Perėjome seminarijos kiemą ir kunigas atrakino bažnyčią. Ji buvo nedidelė, bet labai jauki. Visus maironiečius kunigas pakvietė sekmadieniais 10 valandą aplankyti bažnyčią  ir pasimelsti kartu su seminarijos dėstytojais ir klierikais. Seminarijos kieme leido moksleiviams klausti, o jis bandė atsakinėti į visus klausimus. Kodėl pasirinkote kunigo kelią? Kiek seminarijoje mokosi studentų? Kodėl daugelis šių laikų jaunuolių nesirenka šios profesijos? Kas finansuoja seminariją? Kiek metų šiai seminarijai vadovavo Maironis? Kokius darbus jis atliko? Koks tai buvo žmogus?  Kunigas E.Vitulskis vos spėjo atsakinėti į klausimus, nes mūsų maironiečiams tai buvo labai įdomu.

                  Palinkėjome kunigui E.Vitulskiui geros sveikatos, ištvermės darbe. Tegul meilė maironiečiams išlieka dar daugelį metų.

                                                                                          Maironiečiai