2019 10 30 – Molekulės diena

Spalio 23-ią dieną chemikai nuo pat ryto – 6:02 iki 6:02 vakaro švenčia molekulės dieną. Dešimto mėnesio dvidešimt trečia diena ir, rodytųs, keistas laikas sutampa su Avogadro skaičiumi – 6,02 * 1023. Avogadro skaičius – konstanta, aprašanti medžiagos molekulių skaičių viename molyje.  Molekulė – mažiausia daugelio medžiagų dalelė, atspindinti jos savybes.

Mūsų mokykloje  spalio 23-ją taip pat buvo paminėta Molekulės diena. Mokiniai  kūrė molekulių modelius, rinko medžiagą apie gyvybiškai svarbias molekules, parengė stendinį pranešimą, piešė bei surengė molekulių modelių parodą. Mokinių sukurti darbai ne tik džiugino akis, bet ir suteikė  mokslinės informacijos apie medžiagų sandarą.