«

»

2018 12 17 – Kalėdinė pasaka Raudondvario dvaro parke

       Kalėdiniame Raudondvario dvaroparke senąją pilį dabina didelės snaigės, o pilies link veda ypatinga alėja –ją ženklina didesni nei žmogaus ūgio Kalėdų atvirukai. Šiųmetės Kalėdų pasakosRaudondvario dvaro parke kūrėjai yra Kauno rajono ugdymo įstaigų moksleiviai. Mūsųgimnazijos moksleiviai, padedami mokytojų J.Nėniuvienės ir Ž.Pocevičienės taippat sukūrė ir pagamino didelį atviruką ir snaiges pastatų puošimui. Raudondvariodvaro direktorė S. Navickienė moksleivius ir mokytojus, papuošusius piliesparką savo kūriniais, pakvietė į padėkos priešpiečius dvaro oranžerijoje. Mūsųmokyklos moksleivės irgi dalyvavo šiame renginyje. Kalėdines puošmenas kūrusiosmokyklos apdovanotos Padėkomis ir dovanų kuponais, kurie leis nemokamai raižytiledą parko čiuožykloje, naudojantis profesionalaus trenerio patarimais. Čiuožtigali važiuoti, kad ir pilnas autobusas moksleivių ir tai galima padarytigruodžio- vasario mėnesiais.