«

»

2018 09 27 – Vyko visuotinis tėvų susirinkimas

Siekiant bendro tikslo – kokybiško ir visapusiško ugdymo – neatsiejamas tėvų, mokytojų ir administracijos bendradarbiavimas, todėl žvarbų rugsėjo 26 vakarą gimnazijoje vyko visuotinis tėvų susirinkimas, kurio metu gimnazijos administracija pristatė pagrindinius mokslo metų ugdymo tikslus ir uždavinius. Taip pat tėveliai buvo supažindinti su neformalaus vaikų švietimo veikla. Mokytojai ir neformalaus vaikų švietimo veiklos organizatoriai pakvietė vaikus ir jų šeimos narius aktyviai sportuoti, kurti, dainuoti ir pažinti.