«

»

2018 05 31 – Kviečiame į tarptautinę vaikų stovyklą „Jie skrenda“

TARPTAUTINĖS VAIKŲ STOVYKLOS „JIE SKRENDA“

PROGRAMA (PRELIMINARI)

2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 1 d.

Data Temos, veiklos
2018-06-26 Stovyklos atidarymas, tikslų, programos, vidaus taisyklių, darbotvarkės pristatymas, vadovų prisistatymas, dalyvių susipažinimas.

 

Filmavimo pagrindai. Susipažinimas su skirtingais kino žanrais (dokumentika, mokumentika, vaidybiniu kinu, animacija, miuziklu, video menu).

 

Filmų peržiūra.

2018-06-27 Filmo, skirto S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 85-osioms metinėms paminėti ir šiuolaikinio jaunimo požiūriui į tai atskleisti, kūrimo tikslo, uždavinių, kūrimo etapų aptarimas.

 

Išvyka Į Lietuvos Aviacijos muziejų. Lituanicos modelis, stovyklos dalyvių emocijos filmui.

 

Scenarijaus rašymo pagrindai. Filmavimo praktika.

 

Pokalbiai prie laužo apie kiną ir ne tik.

2018-06-28 Išvyka į tarptautinį drožėjų plenerą Netonyse (Sklandytojų kalva). Filmavimo praktika.

 

Montažo pagrindai. Teorija. Filmavimo praktika, patyriminės užduotys.

 

Šokių maratonas.

2018-06-29 Patyriminės užduotys, filmavimo, montavimo praktika, filmo kūrimas.

 

Išvyka į Kauno rajono muziejaus Tradicinių amatų centrą, susitikimas su sklandymo pradininku Lietuvoje Juozapu Liekiu.

 

Patyriminis žygis, filmavimo, montavimo praktika, filmo kūrimas.

2018-06-30 Filmo kūrimo baigiamieji darbai.

 

Filmo peržiūra. Iškilmingi kino apdovanojimai.

2018-07-01 Stovyklos potyrių aptarimas. Pažymėjimų įteikimas.

 

 

TARPTAUTINĖS VAIKŲ STOVYKLOS „JIE SKRENDA“ ATRANKOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno rajono vietos veiklos grupės (toliau – Kauno rajono VVG) tarptautinės stovyklos „Jie skrenda“ (toliau – stovykla) atrankos nuostatai nustato stovyklos tikslą, uždavinius bei vaikų atrankos į stovyklą tvarką.
 2. Stovykla organizuojama įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą „Jie skrenda“, įgyvendinamą kartu su vietos veiklos grupe „Lider Pojezierza“ (toliau – VVG „Lider Pojezierza“) ir Garliavos miesto vietos veiklos grupe (toliau – Garliavos VVG), projekto numeris 44TT-KK-17-1-02305-PR001.
 3. Stovyklos tikslas – ugdyti jaunimo pilietiškumą per S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio pažinimą ir įamžinimą.
 4. Stovyklos uždaviniai:

3.1. Supažindinti dalyvius su S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbiu;

3.2. Organizuoti S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio įamžinimą;

3.3. Supažindinti vaikus su filmų kūrimu vykdant teorinius ir praktinius užsiėmimus.

3.4. Organizuoti filmo kūrimą, skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 85-osioms metinėms paminėti ir šiuolaikinio jaunimo požiūriui į tai atskleisti.

3.5. Susipažindinti dalyvius su tautodailininkų plenero dalyviais ir jų amato principais.

 1. Dalyvavimas stovykloje nemokamas, dalyvius konkurso būdu atrenka Kauno rajono VVG ir VVG „Lider Pojezierza“. Stovykloje organizuojamas dalyvių maitinimas, nakvynė, edukacinės veiklos.
 2. Stovykla skirta 14 – 16 metų amžiaus vaikams. Stovykloje dalyvaus 27 vaikai. 12 vaikų atrinks VVG „Lider Pojezierza“, 15 – Kauno rajono VVG.
 3. Stovyklos adresas: Banginio sodyba, Stankūnų kaimas, Kauno rajonas.
 4. Stovyklos trukmė 6 kalendorinės dienos.
 5. Stovykla organizuojama 2018 m. birželio 26 d. – 2018 m. liepos 1 d.
 6. Vaikus į stovyklą atveža ir pasiima teisėti vaiko atstovai (tėvai/įtėviai/globėjai).
 7. Stovyklos organizatorius Kauno rajono VVG organizuoja stovyklos veiklą ir atsako už jos rezultatus.
 8. Į stovyklą priimami tik sveiki vaikai, neturintys jokių sveikatos sutrikimų ir turintys Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją.
 9. Į stovyklą priimami vaikai, turintys draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Stovyklos organizatoriui pateikiama galiojančio draudimo nuo nelaimingų atsitikimų poliso kopija.

 

 1. STOVYKLOS DALYVIŲ ATRINKIMAS KONKURSO BŪDU

 

 1. Stovyklos dalyviai atrenkami konkurso būdu.
 2. Kvietimas dalyvauti atrankoje į stovyklą kartu su stovyklos kandidatų anketos forma (1 priedas) siunčiamas Kauno rajono gimnazijoms, Kauno rajono pagrindinėms mokykloms ir Kauno rajono progimnazijoms.
 3. Švietimo įstaigos, norėdamos, kad jų ugdytiniai dalyvautų stovykloje, surenka iš potencialių stovyklos kandidatų užpildytas anketas ir jas pateikia Kauno rajono VVG iki 2018 m. birželio 12 d. 12.00 val. Anketos pateikiamos į Kauno rajono VVG būstinę Nemuno g. 14, Rokai, Kauno rajonas arba skenuotos siunčiamos el. paštu projektai.krvvg@gmail.com.
 4. Kauno rajono VVG atrenka stovyklos dalyvius išnagrinėjusi ir įvertinusi atsiųstas kandidatų anketas. Iš tinkamų kandidatų anketų sudaromas prioritetinis sąrašas pagal surinktus balus. Į stovyklą patenka pirmi 15 kandidatų.
 5. Balai suteikiami:

17.1. Kandidatas turi patirties filmavime ir filmų kūrime – 50 balų;

17.2. Kandidatas neturi patirties filmavime ir filmų kūrime, bet domisi šia sritimi – 30 balų;

17.3. Kandidatas neturi patirties filmavime ir filmų kūrime, šia sritimi nesidomi, bet pagrįstai motyvuoja savo dalyvavimą stovykloje – 15 balų;

17.4. Kandidatas neturi patirties filmavime ir filmų kūrime, šia sritimi nesidomi, ir pagrįstai nemotyvuoja savo dalyvavimo stovykloje – 0 balų;

17.5. Kandidatas išradingai, kūrybingai ir pilietiškai pateikia savo mintis S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio tema – 25 balų;

17.6. Kandidatas neišradingai, nekūrybingai ir nepilietiškai pateikia savo mintis S. Dariaus ir S. Girėno žygdarbio tema arba jų nepateikia – 0 balų

17.7. Kandidatas yra visuomeniškai aktyvus – 15 balų;

17.8. Kandidatas nėra visuomeniškai aktyvus – 0 balų;

17.9. Kandidatas moka groti muzikos instrumentu – 5 balai;

17.10. Kandidatas nemoka groti muzikos instrumentu – 0 balų;

17.11. Kandidatas yra iš socialinės rizikos šeimos– 5 balai;

17.12. Kandidatas nėra iš socialinės rizikos šeimos– 0 balų.

 1. Apie atrankos konkurso rezultatus informuojami tik atrinkti kandidatai.

 

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Detalesnė informacija apie stovyklą teikiama el. paštu projektai.krvvg@gmail.com. arba tel. Nr. 8 37 436002 arba 8 614 11957.

 

 

 

Tarptautinės vaikų stovyklos „Jie skrenda“

atrankos nuostatų 1 priedas

 

TARPTAUTINĖS VAIKŲ STOVYKLOS „JIE SKRENDA“ KANDIDATŲ ANKETA

 

Bendrieji duomenys

 

1. Vardas, pavardė
2. Gimimo data
3. Kontaktai (el. paštas, telefono numeris)
4. Švietimo įstaigos, kurios ugdytinis yra kandidatas, pavadinimas (įrašyti)
5. Esu šių organizacijų narys (-ė) (išvardinti nurodant tikslius organizacijų pavadinimu)
6. Moku groti muzikos instrumentu (pažymėti Jums aktualų  atsakymą)  Taip

(nurodykite kokiu)

_________________

 Ne
7. Esu iš socialinės rizikos šeimos

(pažymėti Jums aktualų  atsakymą)

 Taip

 

 Ne
8. Turiu specialių poreikių maistui

(pažymėti Jums aktualų  atsakymą. Pvz., esate vegetaras, alergiškas tam tikriems maisto produktams (nurodykite kokiems) ir kt. )

 Taip

 

 Ne

 

    Informacija apie filmavimo, filmų kūrimo patirtį

(pasirinkti vieną atsakymo variantą ir jį aprašyti)

 

1. Turiu patirties filmavime bei filmų kūrime (aprašykite savo patirtį filmavime bei filmų kūrime, nurodyti kokius būrelius, stovyklas, susijusius su šia sritimi lankote, jeigu esate sukūrę filmų, juos išvardinkite bei įkelkite youtube.com nuorodas)

 

 

 

2. Patirties filmavime bei filmų kūrime neturiu, bet domiuosi šia sritimi (aprašykite, kaip Jūs domitės filmavimu bei filmų kūrimu, parašykite trumpą motyvacinį laišką, kodėl būtent Jūs turėtumėte dalyvauti vaikų stovykloje „Jie skrenda“)
3. Patirties filmavime bei filmų kūrime neturiu, šia sritimi nesidomiu, bet noriu dalyvauti stovykloje (parašykite trumpą motyvacinį laišką, kodėl būtent Jūs turėtumėte dalyvauti vaikų stovykloje „Jie skrenda“)

 

Jie skrenda

(Parašykite savo mintis apie S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, kokią reikšmę turi šis skrydis praėjus 85 metams, ką Jums asmeniškai reiškia šis skrydis, apimtis 0,5 – 1  psl.)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________