«

»

2018 03 06 – Akcija ‘Pasveikinkim vieni kitus’

 

Piliuonos gimnazijos mokiniai Lietuvos šimtmetį paminėjo dalyvaudami Kauno r. Projektinėje veikloje vykdydami akciją ‘Pasveikinkim vieni kitus’. I etape vasario 5 – 9 d.per tikybos,dailės, technologijų pamokas kūrė tautišką atributiką, dekoracijas,atvirutes. II etape vaikščiojo po apylinkių gatves,sveikino gyventojus,institucijų atstovus, dvasininkus,darbininkus,praeivius su Lietuvos šimtmečiu,linkėjo taikos,laisvės,ramybės,darnos šeimoms. Džiugu,kad mūsų idėją palaikė ir mažiausieji ikimokyklinukai. Ačiū kolegėms,pradinukų mokytojoms: Nijolei Žitkauskienei, Sigutei Valčiukienei, Dovilei Skrockienei, Teresei Simanaitienei, Danutei Stankevičiūtei už bendradarbiavimą ir ypatingai mokiniams už kūrybiškumą,pilietiškumą, lai jų širdelėse rusens patriotiškumo – meilė savo tėvynei, ugnelės.
  Tikybos vyr. Mok. Dalia Bajarūnienė