«

»

2018 02 07 – Senelių šventė Viršužiglio darželyje

Viršužiglio darželio „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai vasario 2 dieną pakvietė savo senelius ir močiutes į tradicinę senelių šventę. Vaikai iš anksto ruošė seneliams dovanėles, kūrė portretus, mokėsi dainų, žaidimų ir ratelių, kuriuos galbūt vaikystėje dainavo ir žaidė jų seneliai.

Vakaras patiko ir mažiems ir dideliems. Visi dainavo liaudies dainas, žaidė ratelius, mynė mįsles, šoko liaudies šokius, anūkai mokėsi iš senelių, tokiu būdu puoselėdami liaudies papročius ir tradicijas.

Seneliai susipažino vieni su kitais, su „Pelėdžiukų“ grupės vaikais ir aplinka, o buvo ir tokių, kurie atrado draugus po 26 metų nesimatymo senelių šventės renginyje. Taigi, tradicinė senelių šventė ne tik suartina anūkus su savo seneliais, bet ir padeda surasti draugus.

Auklėtojos